Go to aakp.no
A PROGRAM IN

God sommer!

GCE Blue Maritime og hele ÅKP-systemet ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god sommer! Les vår sommerhilsen.

Blue Maritime Cluster
summer.jpg

Vi har lagt bak oss et halvår preget av gryende optimisme i den maritime klyngen. Flere selskaper kan melde om kontrakter i nye markeder, nye offshorerederi ser dagens lys og vi ser en verftsindustri som fortsetter sin omfattende omstilling. Lønnsomheten er fortsatt under kraftig press, men det er gledelig å se at vinnes kontrakter innen cruise og passasjerferger, servicefartøy til havvind, bilferger, brønnbåter og forskningsskip. Dette gir ringvirkninger for hele klyngen, det er rett og slett utrolig viktig. Et eksempel er Color Hybrid som leveres fra Ulstein verft i løpet av juli. Passasjerfergen som skal ta 2000 passasjerer, har hele 70 % norske underleverandører. Beregninger viser at for hver verftsarbeider så gir en slikt prosjekt jobb til 5-6 andre hos underleverandørene. Dette er maritim klynge i praksis.

our ocean 18062019.jpg

Norsk Industris oversikt over ordreboken viser rask omstilling i praksis (Grønn er OSV (Offshore))

VEIEN MOT NULL

Det er stort fokus på lav- eller nullutslippsløsninger i maritim næring. Regjeringen la nettopp frem Handlingsplan for grønn skipsfart der de presenterer ambisiøse mål. Norge skal bli et lavutslippssamfunn og maritim næring vil bli en viktig bidragsyter i å nå dette målet. Her ligger det store muligheter for blå-grønn verdiskaping både innenfor og utenfor landets grenser. Vi ser at våre bedrifter ligger helt verdenstoppen når det gjelder grønne og bærekraftige løsninger. I løpet av året skal 20 nye elektriske nullutslippsferger krysse fjordene våre. Det arbeides også med andre energibærere, blant annet hydrogen. Teknologi og regelverk utvikles i rekordtempo og selv om dette er komplisert, og det vil kreve betydelige incentiver fra myndighetene, så vil løsningene komme. 

bærekraftsmål.png
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Maritim næring er en av løsningene for å nå målene.

I ÅKP og i klyngeprogrammet GCE Blue Maritime fortsetter vi arbeidet med å styrke økosystemet for innovasjon og entreprenørskap. En av våre viktigste oppgaver er å styrke samhandlingen mellom næringsliv, det offentlige, akademia, entreprenører og investorer. Vi synliggjør klyngen, skaper møteplasser og sørger for at ny kunnskap er tilgjengelig for bedriftene. Et eksempel på hvordan vi arbeider er vårt nettverk for leverandører til cruise og fergemarkedet. In2Cruise teller nå rundt 40 bedrifter som møtes jevnlig for å dele kunnskap og erfaringer. Bygging av cruiseskip er svært komplekse prosjekt og mange må lære mye raskt. Klyngeprosjektet spiller her en rolle som fasilitator og pådriver for endring. I løpet av høsten setter vi opp skreddersydde kurs i planlegging og prosjektstyring nettopp for å bidra til å styrke kompetansen til bedriftene.

"VS NORWAY"

I Digicat - Norsk katapultsenter arbeides det nå med å bygge Norges første og mest komplette virtuelle skip. "VS Norway" skal både være et salgs- og markedsplattform for våre leverandører og en felles plattform for utvikling av nye konsepter. De første bedriftene er allerede i gang og vi oppfordrer alle som har produkter og løsninger til cruiseskips-markedet om å bli med. Gjennom Digicat kan en også få hjelp til finansiering av prosjektene.

Vi ser frem mot en svært spennende høst. Vi lanserer vår nye IdéLab der bedrifter gjennom en styrt kreativ prosess kan skape og identifisere nye idéer og forretningsmuligheter. Det blir flere spennende seminarer blant annet With Inside Information Canada og USA, Tech Focus Havvind og Tech Focus Hydrogen som energibærer. Vi har fått EU-rådgiver på plass som kan hjelpe bedrifter med å finne virkemidler og partnere til EU-finansierte prosjekt. I september starter vi også opp vårt tredje kull i Scaleup-programmet. Detter er et samarbeid mellom ÅKP, Sparebank 1 SMN og NTNU og er et vekstprogram for bedrifter som har ambisjoner om å vokse raskt. 12 bedrifter har til nå gått igjennom programmet og tilbakemeldingene er gode. Vi oppfordrer de som er interessert i å ta kontakt.

Siste uken i september arrangeres Campusuka, hvor det blant annet er Ocean Talent Camp og GCE Blue Maritimes årskonferanse. Sett av datoen 26. september for  årets klyngekonferanse, program kommer over ferien.

Med dette ønsker vi alle medlemmer, kolleger og samarbeidspartnere en riktig god sommer! 

GCE Blue Maritime-teamet