Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Gode tilbakemeldinger etter ÅKP Summit 2023

– En investering i kunnskap og relasjoner som vil gi avkastning i lang tid fremover.

Blue Maritime Cluster
fingerøvelse-mindre.jpg

Bildet over: For å få i gang både venstre og høyre hjernehalvdel utfordret Florian Hoos fra IMD deltakerne på noen enkle, men akk så vanskelige, fingerøvelser. Alle bildene er tatt av Anne Marthe Vestre Berge. 

Rundt femti ledere møttes 9. til 10. november i Geiranger til ÅKP Summit 2023. Dette er en møteplass for ledere, som er for ledere på tvers av bransjer. ÅKP Summit blir arrangert i partnerskap med IMD Business School i Lausanne i Sveits. Som en av verdens fremste business-skoler innen ledelse, er IMD en pålitelig samarbeidspartner både for mennesker og bedrifter. 

Florian Hoos, professor fra IMD, fasiliterte den første dagen i Geiranger. På dag to var det Pär Larshans fra industrigiganten Ragn-Sells som var fasilitator. 

Lederne som var med til Geiranger, deltok på et opplegg hvor de selv måtte bidra, snakke og dele erfaringer. For ÅKP og IMD var det spennende å se hvordan dette ble tatt imot. 

Les alt om ÅKP lederutvikling her.

Mener det var en god investering

Tilbakemeldingene etter ÅKP Summit er så langt svært gode. Reidun Monsholm, som er en av lederne i Vard, sier det slik: 

ReidunMonsholm-mindre.jpg
Reidun Monsholm (t.v.). Ved siden av henne sitter Elisabeth Maråk Støle.
– Å delta på Summiten med ÅKP og IMD Business School var en flott opplevelse. Med inspirerende forelesere og en dynamisk kombinasjon av foredrag og engasjerende diskusjoner, ble Summiten en kilde til innsikt og læring. Dette unike forumet for daglige ledere og andre nøkkelbeslutningstakere på Sunnmøre skapte ikke bare en kunnskapsrik atmosfære, men også en uvurderlig plattform for nettverksbygging. En investering i kunnskap og relasjoner som vil gi avkastning i lang tid fremover.

Nettopp at dette var godt brukt tid er noe flere har påpekt. Marianne Sandnes, som er CFO i OSC Group (Offshore Simulator Centre), sier: 

– ÅKP Summit 2023 i Geiranger var påfyll, både faglig og sosialt. Vi fikk spennende og aktuell tematikk. Jeg opplevde møteplassen som en god investering som ga mye inspirasjon å ta med tilbake til hverdagen.


MarianneSandnes-mindre.jpg
Marianne Sandnes.

Disse lederne bruker ordet «investering» om ÅKP Summit uavhengig av hverandre. En annen som bruker dette ordet er Hilde Mosand, som er Senior Vice President Pet i Rimfrost AS: 

– ÅKP Summit var virkelig inspirerende! Møteplassen ga verdifull innsikt og praktiske strategier for å fremme innovasjon, godt arbeidsmiljø og samtidig opprettholde fokus på bærekraft. Både foredragsholderne og de andre deltakerne var med på å gjøre dette til en verdifull investering.
HildeMosand-mindre.jpg
Hilde Mosand.

Samarbeid


For arrangøren, oss i ÅKP, har et av hovedpoengene med ÅKP Summit hele tiden vært at deltakerne skal kunne lære av hverandre. Det er etter oppfordring fra ledere i regionen at ÅKP har valgt å sette lederutvikling i fokus. Tanken er at man må ligge i front på ledelse om man skal skape vellykkede bedrifter. Samtidig kan det å være på toppen føles både ensomt og utfordrende. Å kunne sparre med andre i samme posisjon er ikke sjelden etterlengtet. 

Å samarbeide, på tvers av bransjer og bedrifter, er noe flere trekker frem etter ÅKP Summit. Torbjørn Krogen, som er CEO i Solwr likte at mange bransjer var representert: 

TorbjørnKrogen-mindre2.jpg
Torbjørn Krogen tok ordet ofte under ÅKP Summit.
– ÅKP Summit var et inspirerende arrangement med høyt faglig nivå og engasjerte deltakere fra bredden av regionens næringsliv, sier han. 

Også Hilde Aspås, som er næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, legger vekt på at samarbeid på tvers er viktig. 

HildeAspås-mindre.jpg
Hilde Aspås (i midten) flankert av Jone R. Slinning (t.v.) og Mathias Sandnes.
– Åkp Summit bevisstgjorde oss på viktigheten av reelt samarbeid i hele verdikjeden og på tvers av verdikjeder for å skape sirkulære forretningsmodeller, sier hun. 

At det er kraft i å jobbe sammen er Anja Solevågseide, CEO i Pir, hjertens enig i: 

AnjaSolevågseide-mindre.jpg
Anja Solevågseide.
– ÅKP Summit var en fin sammensetning av folk fra helt ulike bransjer, så i tillegg til å kunne ta med hjem konkrete verktøy fra Florian og IMD fikk jeg åpnet blikket for hvordan næringslivet kan jobbe aktivt sammen for å få til positive endringer for jordkloden vår. Dessuten ble jeg ble påmint det periodiske systemet og hvordan vi er i ferd med å bruke opp ressursene våre. For å hindre dette er samarbeid essensielt. 

Kariann Sandvik, CEO i Yapril, mener arenaen inspirerte: 

KariannSandvik-mindre.jpg
Kariann Sandvik (i midten) i samtale med Ingegjerd Eidsvik (t.v.) og Elisabeth Maråk Støle.
– ÅKP Summit i Geiranger tror jeg er kommet for å bli. Mye av det sterke næringslivet vårt har vokst frem på grunn av evne til innovasjon og godt samarbeid. Summiten gav oss både  kunnskap og inspirasjon til å fortsette.

Sentrale partnere

ÅKP Summit hadde aldri blitt en realitet uten viktige samarbeidspartnere. Fylkeskommunen har hatt en rolle her. Den viktigste økonomiske samarbeidspartneren er likevel Agenda Vestlandet gjennom Sparebanken Vest. Representant fra banken under ÅKP Summit var banksjef i Ålesund, Eirik Vartdal. Også han var fornøyd med utbyttet av møteplassen:

EirikVartdal-mindre.jpg
Eirik Vartdal.
– ÅKP Summit var en veldig flott arena for ulike bransjer. Her kunne vi lære sammen, og møteplassen gir en mulighet til å utvikle egen bedrift i riktig retning. Da trengs fokus på mennesker, kulturbygging og ikke minst bærekraftansvaret vi alle har.  Foredragsholderne var engasjerende og skapte mye dialog. I tillegg viste de at det er mulig å skape profitt selv med økt fokus på bærekraft.


Vil du se flere bilder fra ÅKP Summit? Du finner bilder på vår Flickr-konto her.

Flickr-illustrasjon.jpg