Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Gratis markedsføring av grønne løsninger

Gjør som mange av bedriftene i den maritime klyngen på Møre. Bruk The Explorer til å nå kunder over hele verden.

Blue Maritime Cluster
the explorer.png

The Explorer er Norges offisielle kanal for internasjonal profilering og markedsføring av grønne og bærekraftige løsninger. Tjenesten skal sørge for lavere klimautslipp gjennom økt eksport av grønn teknologi fra Norge.

Registrer deg nå – det er gratis og tar kun to minutter

The Explorer utvikles i tett samarbeid representanter for norsk næringsliv, organisasjonsliv og myndigheter.

Per i dag er 20 bedrifter fra den maritime klyngen på Møre med sine grønne løsninger godkjent og publisert på The Explorer, men det er rom til mange flere.

Kriteriene for å bli publisert på The Explorer er at løsningen må være grønn og bidra til minst ett av FNs bærekraftsmål. I tillegg må bedriften ha ambisjoner om internasjonal vekst.

The Explorer er et initiativ fra den norske regjeringen og driftes av Innovasjon Norge. Tjenesten brukes aktivt av norske ambassader og andre representanter for det offisielle Norge når de skal fortelle de gode historiene om Norge i hele verden.

The Explorer profilerer også bedriftene sine i egne digital og sosiale kanaler til et bredt internasjonalt publikum.

Registrer deg her, eller send en e-post til The Explorer-redaksjonen. Redaksjonen skreddersyr en engelskspråklig presentasjon av din grønne løsning. Den blir publisert på TheExplorer.no, og du står også fritt til å bruke innholdet i egne kanaler.