Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Har sendt inn EU-søknad

I samarbeid med SINTEF, Offshore Simulator Centre, Hexagon, Smeco, Myklebust verft og en rekke partnere fra inn og utland ble det denne uken sendt en søknad til Horizon 2020. Budsjettrammen er på 15 millioner euro.

Blue Maritime Cluster
374527_horizon2020.jpg

På vegne av næringsklyngen GCE Blue Maritime Cluster og DigiCat - Norsk katapultsenter, sendte ÅKP inn en søknad den 28. april til Horisont 2020, sammen med en rekke partnere fra både inn- og utland. Blant de norske deltakerne finner vi både SINTEF, Offshore Simulator Centre (OSC) i Ålesund og Smeco AS, samt Myklebust Verft i Sande kommune. Hexagon er også partner gjennom sitt tyske datterselskap. 

myklebust verft 2.JPG
Foto: Myklebust verft

Styrke europeisk konkurransekraft

Prosjektet har som målsetting å styrke konkurransekraften til europeiske verft opp mot lekkasjen til Asia. Nærmere bestemt å bidra til utvikling av innovative teknologier og systemer for å styrke konkurranseevnen for produksjons- og vedlikeholdsprosesser innen europeiske verftsbyggere og verft. Dette inkluderer også kompetanseutviklingsbehov og strategier for å adressere disse.

15 millioner euro

Prosjektsøknaden er støttet av Forskningsrådets PES 2020-ordning, og retter seg mot programmet «Smart, green and integrated transport» og utlysningen er spesifisert med ID; «MG-3-7-2020 Improved Production and Maintenance Processes in Shipyards». Utlysningen har en total budsjettramme på 15 millioner Euro. Det er ventet svar på søknaden fra EU-kommisjonen innen utgangen av september 2020.