Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Invitasjon: Deep Sea Mining Network

NTNU inviterer til kick off for et nytt norsk nettverk innen mineralutvinning på havbunnen. 26. oktober, Oslo Gardermoen.

Blue Maritime Cluster
ntnu illustrasjon deep sea mining.jpeg

I 2017 ble det arrangert to seminarer angående mineralutvinning på havbunnen, i samarbeid mellom Tysklands og Norges utenriksdepartementer. Dette initiativet kom fra tysk side på politisk nivå. På disse møtene har blant annet muligheten for et felles pilotprosjekt på marine mineraler i Norge vært diskutert. Et slikt nettverk vil kunne ha stor betydning for å løfte fram og koordinere satsningsområder som er viktige inn mot en felles satsning på pilotprosjekt innen marine mineraler.

Det er derfor foreslått at Norge bør samle seg og etablere et nettverk, tilpasset norske forhold.

NTNU sitter i førersetet på dette initiativet og de inviterer nå til Kick-off møte i Oslo 26. oktober. Bedrifter interessert i deep sea mining oppfordres til å delta. Hensikten med møtet er å samle deltakere for å diskutere, planlegge og etablere et nasjonalt nettverk for deep sea mining.

Foreløpig agenda

1000-1130: Presentasjoner fra NTNU, OD/OED, DNVGL

1130: Lunsj

1230-1500: Planlegging: Organsiering av DSM nettverket

Tid: 26. oktober, kl.10:00-15:00

Sted: Radisson Blu Airport Hotell, Oslo Gardermoen

Påmelding: Send epost til kristoffer.langlie@ntnu.no innen 5. oktober.