Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Joint Industry Project – Call for Partners

DNV GL, Rolls Royce Marine, SINTEF Ocean og NTNU inviterer til mini-seminar 20. mars. Les mer i vedlagte dokument og meld deg på innen 15. mars.

Blue Maritime Cluster
Bilde Open SImulation Platform Initiative.JPG

Simuleringer brukes for tiden i alle stadier av et fartøys livssyklus. Men potensialet for simuleringer er fortsatt ikke fullt ut utnyttet, da de opprinnelige kostnadene ved å etablere simuleringsmodeller er betydelig, og gjenbruk av modeller er begrenset. Fire ledende maritime aktører har som mål å endre det. Målet er å etablere en standard for modeller og simuleringer i maritim industri, som muliggjør både gjenbruk av modeller og co-simuleringer for å løse utfordringer innen design, bygging og drift av dagens og morgendagens skip.


Sjekk ut programmet og foredragsholderne her. 

Les mer her. 

Påmeldingsfrist: 15. mars 2018

Kontaktinformasjon: jan.egil.wagnild@dnvgl.com, +47 930 36 662