Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Katapultsentre ønsker VR-samarbeid

GCE Blue Maritime og Offshore Simulator Centre besøkte fire industrielle katapultsentre i Storbritannia for å lære mer hvordan VR/AR-teknologi blir brukt i industrien.

Blue Maritime Cluster
joel_vr.JPG

Avansert visualiseringsteknologi for industrien

Representanter fra GCE Blue Maritime Cluster og Offshore Simulator Centre (OSC) besøke nylig fire av syv sentre for High Value Manufacturing i Storbritannia. Dette er katapultsentre som har spesielt fokus på å benytte ledende teknisk kunnskap og kompetanse for å fremme bærekraftig vekst og høy økonomisk verdi i britisk vareproduksjon, prosesser og tjenesteytelse.

Målet med turen var å se hvordan de benytter immersive verktøy, som VR og AR, i design, utvikling, opplæring og testing av produkter og prosesser. Vi besøkte WMG og MTC i Coventry og AMRC og Nuclear AMRC i Sheffield. Alle sentrene jobbet aktivt med visualiseringsteknologier som VR/AR og power walls. Disse sentrene har et tett samarbeid med bil- og flyindustrien og har partnere som Jaguar Land Rover, GM, Boeing, Airbus, Rolls-Royce og BAE Systems.

GCE Blue Maritime har etablert kontakt og et samarbeid med disse katapultsentrene og skal fremover utveksle kunnskap og erfaringer innen virtuell prototyping.

Failing is an option. But fail fast, fail once, fail virtually

Dr. Robin Scott, Head of Digital, AMRC

Dr Rab Scott.png


Applied Visualisation Forum 2018

Aktiviteten rundt immersive-teknologi er økende. Det viser besøkstallet på seminaret Applied Visualisation Forum 2018, som ble arrangert i Gaydon 25. januar. Arrangementet hadde over 140 påmeldte og inkluderte foredrag fra Jaguar Land Rover og PTC, samt flere case-studies. Jaguar Land Rover benytter VR, AR, Power Walls og Caves til alt fra design, engineering, kvalitetskontroll, montasje, service operasjoner og ergonomianalyser av arbeidsoperasjoner.


landrover_produksjonslinje.JPG

Planlegger VR-seminar i løpet av våren

Flere av innlederne har sagt seg villig til å komme til Sunnmøre for å vise hvordan de bruker denne teknologien i daglig industriproduksjon. Tid og sted for dette seminaret vil bli annonsert.

Er det spørsmål knyttet til VR/AR-teknologi vennligst ta kontakt med prosjektleder Tom Christian Dahl (e) tom.christian.dahl@aakp.no (m) 958 70 727