Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Knytter kontakter med tyske industrimiljø

De tyske industrigigantene Audi og Siemens viste hvordan de bruker intelligente automasjonsløsninger, digitale tvillinger og virtuell prototyping for å øke konkurransekraften.

Blue Maritime Cluster
IMG_0007.JPG

Et samlet Tyskland satser på digitalisering av industrien for å opprettholde konkurransekraft og innovasjon. Industri 4.0, eller den fjerde industrielle revolusjon, er kanskje Tysklands viktigste reformprogram for industrien. GCE BLUE Maritime sammen med andre klynger og katapultsentre besøkte tyske bedrifter for å se og lære hva de gjør for å øke konkurransekraften.

Vi har fått bedre innsikt i hvordan ledende tyske industrimiljøer jobber med ny teknologi og hvordan vi kan oppnå økt samarbeid mellom innovasjonsaktørene i Norge

Bjørn Arne Skogstad, prosjektleder for Norsk katapult i Siva


kuka robot tyskland.png
Bedriftsbesøk hos Kuka, en verdensledende leverandør av intelligente automasjonsløsninger.

IBM, Audi og Siemens

Den norske delegasjonen møtte bedrifter som IBM Watson som viste hvordan kunstig intelligens kan brukes fra alt til å identifisere produksjonsfeil på dørhåndtak til å forutse luftforurensning og arbeidet med verdens største digitale tvilling Rotterdam havn. Audi fabrikken i Ingolstad er Europas nest største bilfabrikk. I 2017 produserte de 538 103 bestilte biler, hvor alle var individuelt tilpasset. Bare størrelsen på fabrikken i seg selv var imponerende, med et areal større enn staten Monaco. Siemens imponerer med sin utstrakte bruk av digitale tvillinger, der nye produkter går rett til masseproduksjon uten testkjøringer. Delegasjonen fikk møte tyske klynger, FoU miljøer og representanter fra Bayerske myndigheter, hvor det ble orientert om deres arbeid og mulighetene for kobling og samarbeid mellom norske og tyske aktører.

karbonfibre_tyskland.jpg
Karbontau som inneholder 24 000 fiber og brukes i produksjon av alt fra bildeler til Audi til store ruller til papirproduksjonsmaskiner.

Virtuell prototyping

Da vi utviklet den første full digitaliserte og automatisert produksjonen for bakveggen til nye Audi A8 i karbon brukte vi virtuell prototyping og digitale tvillinger. Vi sparte over 2 millioner Euro, og vi fikk det til på første forsøk. 

Dr. Jaromir Ufer, Voith Composites

Besøket har resultert i mye ny kunnskap om Industri 4.0, og kontakter inn i tysk industri og kompetanse. Det er store muligheter for samarbeid med tyske aktører. Studieturen ble arrangert av Innovasjon Norge, som for øvrig åpnet nytt kontor i München i september i år, og Siva.

Kontaktinformasjon Innovasjon Norge Tyskland

Martin Nietz
Senior Advisor Export Norway – Munich Office
Innovation Norway
M: + 49 1714260170
@: Martin.Nietz(a)innovationnorway.no