Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Kursoversikt kortprogram

Blue Maritime Cluster
DIGITAL kurs.jpg

Kontakt Åsne Helene Folstad hvis du har spørsmål: asne.folstad@aakp.no (m) +47 92 45 58 52

Kursnavn

GLOBAL BRANDING: INTERNASJONAL MARKEDSFØRING OG MERKEVAREBYGGING I EN DIGITAL TID

Kursbeskrivelse

Formålet med programmet er å gi deg innsikt i hvordan du kan designe gode strategier for utvikling av bedriften internasjonalt og bygge en sterk merkevare. Digitaliseringen har gitt mange nye muligheter for analyse av markedsdata og digital kommunikasjon, og vil være sentrale tema i kurset.

Målgruppe

Markedssjefer og bedriftsledere

Tema

Samling 1 (2 dager)

Internasjonaliseringsstrategier

Merkevarebygging

Markedstrender

Samling 2 (2 dager)

Digitale kommunikasjonskanaler

Sosiale medier og digitale kundeanalyser

Bruker-generert innhold

Multikanal markedsstrategi

Digitale markedsstrategier for B2C og B2B

Ressurser

NTNU: Assoc. Prof. Mark Pasquine og Assoc. Prof./instituttleder Siv Marina Flø Grimstad

NHH: Prof. Leif Hem

Eksterne: Gjesteforeleser f.eks. VP Disruptive Technologies Tarjei Vassbotn, Bring Dialog el.l.

Kursnavn

INNOVASJONSKULTUR OG NYE FORRETNINGSMODELLER

Kursbeskrivelse

Formålet med kurset er å se hvordan en bedrift kan styrke sin innovasjonsevne og strategiske handlingsrom i omgivelser som er i konstant og stadig hurtigere endring. Samspillet mellom teknologisk utvikling og fremvoksende trender krever endringer av de eksisterende forretningsmodellene. Overgang til digitale løsninger og tjenestelogikk står sentralt, i tillegg til bærekraftig utvikling og grønn vekst.

Målgruppe

Bedriftsledere/ledergruppe/mellomledere

Tema

Samling 1 (2 dager)

Megatrender og strategisk foresight

Digital transformasjon

Disruptive skifter og omstillingsevne

Innovasjonskultur

Samling 2 (2 dager)

Tjenesteinnovasjon

Nye forretningsmodeller og grønn vekst

Drivere og hindringer for nye forretningsmodeller

Verktøy for arbeid med nye forretningsmodeller

Ressurser

NTNU: Viserektor og professor Annik Magerholm og Assoc. Prof. Øivind Strand

NHH: Assoc. Prof. Lars Jacob Tynes Pedersen og Assoc. Prof. Tina Saebi

Eksterne:

Kursnavn

DIGITAL STRATEGI OG LEDELSE

Kursbeskrivelse

Kan økt forståelse av den teknologiske utviklingen hjelpe oss i å forstå fremtidens kundebehov og utvikle bedre kundeløsninger? Hvordan kan vi utnytte mulighetene digitaliseringen gir? Formålet med kurset er å få et overblikk over det digitale skiftet vi står i, og hva vi som ledere bør ta stilling til for fremtidig vekst og utvikling.

Målgruppe

Bedriftsledere/ledergruppe/mellomledere

Tema

Samling 1 (2 dager)

Digitale verdikjeder

Big data & internet of things

Digital strategi

Overvåkning (environmental monitoring)

Samling 2 (2 dager)

e-commerce og omnikanal strategier

Delingsøkonomi

Nye betalingsformer

Ressurser

NTNU: Ass. Prof. Kjell Inge Tomren og Assoc. Prof. Hao Wang

NHH: Prof. Magne Supphellen

Eksterne: VP Disruptive Technologies Tarjei Vassbotn