Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Marine mineraler kan bli et nytt industrieventyr

Marine mineraler kan skape 21.000 arbeidsplasser og verdier for 180 milliarder korner for Norge de neste tiårene.

Blue Maritime Cluster
ntnu mineral havbunn.jpg

Det er det mest optimistiske anslaget i en ny Rystad Energy-rapport om utgraving av mineraler til havs på norsk sokkel. En vellykket overgang til lavkarbonsamfunnet avhenger av tilgjengeligheten av visse mineraler, som kobber, kobolt, sink og flere sjeldne jordmineraler som er en viktig bestanddel i for eksempel batterier. Uten disse mineralene vil overgangen til fornybarsamfunnet kunne stoppe opp.

– De landbaserte forekomstene av disse mineralene vil på et tidspunkt bli oppbrukt, og derfor må vi rette oppmerksomheten mot offshore-forekomster. Norge vil sannsynligvis ha levedyktige ressurser på norsk sokkel, men dette gjenstår å bli utforsket ytterligere, sier Lars Eirik Nicolaisen, seniorpartner i Rystad Energi.

Last ned rapporten    

Rapporten fra Rystad peker på at Norge har en fordel fordi vi kan trekke på 50 års erfaring fra olje- og gassindustrien.

Delta på gratis webinar med Rystad Energy 3. desember. Registrer deg her!

Olje- og energiminister Tina Bru mottok rapporten med stor interesse.

- Vi jobber for tiden så fort vi kan for å få på plass konsekvensutredningen som et første skritt for åpningsområder for marine mineraler. Det er ikke mulig å utvikle denne nye næringen uten private selskaper som ser muligheten.
island valiant marine mineraler.jpg
Island Valiant deltok i sommer på tokt for Oljedirektoratet for å kartlegge mineralforekomster på havbunnen ved Jan Mayen

Rystad-rapporten er bestilt av GCE NODE, GCE Ocean Technology, GCE Blue Maritime Cluster, Norsk Olje- og gassforening, Aker, Loke Marine Minerals og Norsk Forum for marine mineraler.

- Vi ser et mulig potensial for GCE Blue Maritime Clusters selskaper å ta del i denne utviklingen. Vi har den kompetansen og teknologien som er nødvendig for å lykkes i dette markedet

Per Erik Dalen, CEO GCE Blue Maritime Cluster