Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Maritim klynge ser fremover

En arbeidsgruppe fra bestående av representanter for rederi, design, verft og utstyrsleverandører ser nå på hvordan man kan utvikle klyngens grønne fremtidskonsept.

Blue Maritime Cluster
new green blue deal.jpg

 

Workshop

Denne uken ble workshop nummer to gjennomført digitalt med 16 sentrale partnere fra klyngen. Det vil i løpet av våren bli satt ned flere prosjektgrupper som vil arbeide frem felleskonsepter og grønne pilotprosjekter. 

Har du en idé til grønt fellesprosjekt?

Ønsker du å diskutere prosjektideer eller vil du delta i arbeidet videre? Vennligst ta kontakt med klyngeleder Per Erik Dalen per.erik.dalen@aakp.no - 920 60 370 eller professor Hans Petter Hildre  - hans.p.hildre@ntnu.no. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.