Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Maritim verdiskapningsrapport 2023

Menons årlige rapport på vegne av Maritimt Forum er ute.

Blue Maritime Cluster
Bilde 09.02.2023 klokken 09.21.jpeg

"Menon Economics har gjennom mange år utarbeidet den årlige maritime verdiskapingsrapporten som publiseres av Maritimt Forum i begynnelsen av kalenderåret. Utviklingen i løpet av 2020 og siste tilgjengelige regnskapsår fra 2021 viser at koronapandemien ikke traff næringen så hardt som fryktet, og at det jevnt over har gått bra i maritim næring. Det samme gjelder estimater for 2022 og 2023, som viser en forventning om vedvarende økning i både verdiskaping og sysselsatte. Denne økningen er primært drevet av økte fraktrater og aktivitetsnivå hos rederiene og utstyrsleverandørene. Klimagasskutt har fått stor plass i det maritime ordskiftet de siste årene, og det påvirker allerede markedene, fremtidsplaner og strategier i de fleste maritime bedrifter. Norge er blant de fremste i verden når det gjelder å utvikle og å ta i bruk grønn maritim teknologi. En tidlig posisjonering innen grønn internasjonal skipsfart kan utgjøre et betydelig konkurransefortrinn for det som allerede er en av Norges viktigste eksportnæringer.

Maritim verdiskapingsrapport 2023 er utarbeidet av Menon Economics på vegne av Maritimt Forum. Prosjektet har vært ledet av Maren N. Basso med Serli Abrahamoglu og Kaja Haug som prosjektmedarbeidere. Erik Jakobsen har vært kvalitetssikrer. Menon står ansvarlig for alt innhold i rapporten."

Fra rapportens forord.

Les rapporten her