Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Næringsdepartementet på besøk

GCE Blue Maritime var vertskap da en delegasjon fra Næringsdepartementet besøkte Ålesund.

Blue Maritime Cluster
næringsdep 2019.jpg

Entreprenørskapsånden og omstillingskraften på Møre vekker interesse og det var derfor hyggelig å kunne vise frem noen gode eksempler på nettopp det til en gruppe fra Næringsdepartementet som var på besøk nylig.

En viktig rolle for klyngeprosjektet GCE Blue Maritime er å la bedriftene i klyngen dele erfaringer og gi direkte tilbakemeldinger til de som iverksetter næringspolitikken.

På turen fikk de møte gründerbedriften Luminell Drone Lights, maritime bedrifter som Inmarsat, Rolls-Royce Marine, Offshore Simulator Centre, Optimar, Doxacom og ÅKP. Katapult-satsing og erfaringer med næringsrettede FOU-midler stod på agendaen.

luminell drone lights 1.jpg
luminell drone lights 2.jpg