Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Norsk-Dansk nettverkstreff

Det var deilig å være dansk i Norge da GCE Blue Maritimes nettverk for leverandører til cruiseindustrien inviterte danske kolleger til minglestund på NMEs norske paviljong.

Blue Maritime Cluster
dansk norsk nettverkstreff.jpg

GCE Blue Maritime og gode samarbeidspartnere i klyngen startet i 2018 Norsk Cruise- og fergegruppe. Gruppen legger til rette for kompetansehevende tiltak og skaper møteplasser for leverandører til cruise og passasjerferge-markedet. Under Nor-Shipping møttes bedriftene til dansk-norsk forbrødring på paviljongen til Norske Maritime Eksportører (NME). NME la til rette for et flott arrangement der et 20-talls bedrifter fra møreklyngen møtte kolleger fra Danish Cruise and Ferry Group. Dette er en bransjeforening i Danish Export Association og teller 40 bedrifter innen interiør og skipsutstyr.

nettverkstreff dansk norsk1.JPG
dansk norsk nettverkstreff2.JPG