Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Nye seminar i høst

Vietnam, havvind og hydrogen. Vi starter seminarhøsten med tre interessante tema. Datoen for klyngekonferansen er 27. september.

Blue Maritime Cluster
statoil.jpg

En sentral oppgave for klyngeprogrammet GCE Blue Maritime og ÅKP er å tilby ny kunnskap om markeder og teknologi. Foreløpig er tre nye seminar satt opp. I tillegg er årets klyngekonferanse under planlegging.

Seminar og konferanse:

Offshore Wind Market Report Roadshow Ålesund

Vietnam - With Inside Information

Hydrogen og brenselsceller for maritim sektor

GCE Blue Maritimes klyngekonferanse 2018