Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Omfattende kompetanseløft

Gjennom en unik tildeling fra Møre og Romsdal Fylkeskommune, setter ÅKP i samarbeid med klyngene og MAFOSS i gang et omfattende kompetanseløft fra mai. Særlig permitterte er i målgruppa!

Blue Maritime Cluster
lyspære under vann.jpeg

I en tid der permitteringene har nådd historiske høyder på grunn av koronakrisen verden over, sammenfallende med lavere oljepris og kroneverdi, gjør dette hverdagen for regionens næringsliv ekstra krevende. Raske tiltak blir derfor avgjørende, og ett av de vil være ny kompetanse.

ÅKP gjennomførte derfor før påske en omfattende kartlegging av kompetansebehovet i samarbeid med regionalt næringsliv, der en spesielt hadde et ønske om å trekke til seg flest mulig ansatte som er permitterte fra sitt arbeid.

Digital læringsarena

Siden det ennå ikke er tillatt å samle større grupper fysisk, blir alle kurs fremover planlagt for digital undervisning. Dette blir derfor en omstilling for flere, både de som skal undervise og for de som skal delta. Både NTNU, Høgskulen i Volda og andre kompetanseaktører er involvert som kursleverandører.

Det beste av alt: De digitale kurstiltakene vil være gratis for de som deltar!

Alle kursene som er planlagt er godkjent gjennom ordningen Bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen). Dette gjør at alle kurs er fullfinansiert, og alle som deltar slipper kursavgift. Arbeidstakere fra hele Møre og Romsdal vil bli invitert inn på de ulike kursene siden dette er digitale kurs som ikke krever reise og fysisk oppmøte.

20 ulike kurs

Det har vært viktig for aktørene bak kompetanseløftet å treffe et bredt lag av målgrupper. Kursene som utvikles retter seg derfor inn mot totalt 20 kompetanseområder. En kort oversikt over kompetanseområdene hvor det er utviklet ulike kurs følger under:

Etter- og videreutdanningsprogram gjennom akademiske institusjoner: 

 • Personalledelse for mellomledere 
 • Praktisk prosjektledelse for maritim bransje 
 • Robotisering 
 • Robotsveising 
 • Praktisk 3D modellering 
 • Bærekraftige forretningsmodeller 
 • Internasjonal digital markedsføring 
 • Maritim IIoT 

  Kursprogram gjennom kompetansepartnere: 

 • Krise, kriseledelse og kommunikasjon 
 • Strategi og posisjonering 
 • Teknologi, trend og markedsanalyse 
 • Visuell kommunikasjon av komplekse data (infografikk) 
 • Strategisk innholdsmarkedsføring 
 • BIM Samhandlingsprosess 
 • ASH kurs - Verne og miljøkurs i henhold til ASH forskriften 
 • Fiskevelferdskurs 
 • Opplæringsprogram fabrikk og fabrikkledelse 
 • Sikker bruk av kraner og løfteutstyr  
 • Avansert digital samhandling i prosjekt og prosjektstyring  
 • Etablering av netthandel 

Påmelding starter om kort tid

Beregninger fra ÅKP tyder på at mer enn 500 deltagere vil kunne nås gjennom denne kompetanseaktiviteten i løpet av året. Noen av kursene vil sannsynligvis bli kjørt flere ganger utover høsten og vinteren, siden det vil være mange som ønsker de. Møre og Romsdal Fylkeskommune støtter kompetanseprosjektet gjennom BIO-ordningen, som har fått ekstra midler fra Regjeringen etter koronautbruddet.

Nærmere informasjon om de ulike kursene og påmelding vil komme tidlig i mai. Du kan melde din foreløpige interesse i skjema under

Meld din interesse for etter- og videreutdanningskurs

Kontaktinformasjon


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.

This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply