Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Ønsker du å ta del i ett av Norges ledende innovasjonsmiljøer?

Bli med å led den maritime klynga inn i framtida. Vi søker nå etter klyngeleder for GCE Blue Maritime Cluster.

Blue Maritime Cluster
Danielpåsjøen2.jpg

Som leder for den maritime klyngeorganisasjonen, GCE Blue Maritime, vil du ha ansvar for å implementere klyngas strategi, New Blue Deal, samt arbeide tett med de maritime bedriftene om å øke innovasjonen mellom disse gjennom det nasjonale klyngeprogrammet og delta i utviklinga av ÅKPs maritime satsing.

Å representere klyngas interesser innen kommersielle eller i innovasjonssammenhenger, er viktig, og du vil slik delta i ulike nasjonale og internasjonale fora som representant for Norges maritime klynge, samt videreføre et godt samarbeid med Innovasjon Norge, UD, Norsk Industri, NME og Maritimt Forum mfl.

Klyngeleder i GCE Blue Maritime svarer til klyngas styringsgruppe som består av ledere fra bransjen, samt til daglig leder i ÅKP AS.

Staben består i dag av 4 personer i klyngeadministrasjonen og 20 i det øvrige ÅKP.

Arbeidsoppgaver

  • daglig ledelse av klyngearbeidet
  • operasjonalisering av strategi
  • forretningsutvikling av inntektsbringende konsepter
  • skape innovasjonssamarbeid med bedriftene
  • drive frem kommersielle prosjekter for bedriftene

Egenskaper

Kandidaten vi ser etter har et bredt nettverk og solid erfaring fra den maritime bransjen og har ledererfaring fra kommersiell eller FoU-siden i industrien. Kandidaten har høyere relevant utdanning og er en kommunikativt sterk leder.

Stillingen er umiddelbart ledig for tiltredelse.

Trykk her for mer informasjon og for å søke