Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Påvirke maritim miljøpolitikk i EU?

Næringsdepartementet oppfordrer norske bedrifter til å bli medlem i European Sustainable Shipping Forum.

Blue Maritime Cluster
eu-miljøforum.png

Invitasjon fra Europakommisjonen til deltakelse i European Sustainable Shipping Forum (ESSF)

European Sustainable Shipping Forum  ble etablert i 2013 på bakgrunn av utfordringer ved implementering av svoveldirektivet. Forumet har gitt nyttige innspill til Europakommisjonens arbeid i spørsmål knyttet til bærekraftig og konkurransedyktig europeisk maritim transport.

Næringsdepartementet opplyser nå at ESSF søker nye bedriftsrepresentanter. Europakommisjonen ønsker inntil 70 medlemmer i ESSF, og det er ønskelig med medlemmer med næringslivsbakgrunn som kan bidra aktivt inn i forumets arbeid. 

Interessert?

Fra næringslivet utpekes, etter søknad,

a)                  personer i egen kapasitet som handler uavhengig og i offentlig interesse,

b)                  personer som representerer en felles interesse/politikkområde i ett av områdene listet under c),  

c)                  bedrifter/organisasjoner som er aktive i maritim transport, eksempelvis fra rederier, skip management, short sea shipping, brukersiden av maritim transport og tjenester, havneadministrasjoner, terminaloperatører og administrasjoner, verft og utstyrsindustrien, skipssikkerhet, HMS, forskning og innovasjon, investering/finansiering, energiforsyning og teknisk standardisering.

 Søknadsfristen er 28. september, og følger prosedyren i linken : https://ec.europa.eu/transport....