Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Satsingen Blått Kvantesprang lansert

- De norske havnæringene kan stå sentralt i å utvikle løsninger på klima- og energikrisen, både nasjonalt og internasjonalt. Men skal vi lykkes, må vi kraftsamle innsatsen på tvers av regioner og bransjer. Derfor er Blått Kvantesprang en nasjonal satsing, og en pådriver for grønn energiomstilling og fremtidsrettet næringsutvikling innen havbaserte næringer, sier tre regionale næringsklynger.

Blue Maritime Cluster
klyngelederne-mindre.jpg

Bildet over: Owe Hagesæther i GCE Ocean Technology, Kirsti Slotsvik i GCE Blue Maritime og Tor Arnesen i Energy Transition Norway under lanseringen i Oslo 8. februar 2024. 

Visjonen bak Blått Kvantesprang, lansert 8. februar, er å utvikle en verdensledende havbasert verdikjede i Norge som skal jobbe med noen av vår tids største utfordringer; reduksjon i klimagassutslipp, rimelig og fornybar energi, samt økt eksport fra fastlandsindustrien. Satsingen skal i første omgang konsentrere seg om framtidens energisystem til havs (havvind, CCUS, hydrogen) og grønne maritime løsninger. Etter hvert kan også andre deler av havnæringen bli inkludert.

- Satsingen Blått Kvantesprang hever ambisjonene, øker tempoet, og styrker gjennomføringsevnen og samarbeidet. Vi må erkjenne at det ikke går raskt nok nå, og at vi har jobbet for fragmentert. Gjennom «Blått Kvantesprang» skal vi utvikle og finansiere store innovasjonsprosjekter, gjennomføre vekst- og internasjonaliseringsprogram og utvikle nye verdikjeder, sier klyngelederne Tor Arnesen, Owe Hagesæther og Kirsti Slotsvik. Til sammen favner de nær 500 av Norges største bedrifter, samt  viktige vekst- og gründerbedrifter i havnæringene.
- Næringslivet har tatt et sterkt eierskap til Blått Kvantesprang og satsingen skal være markedsorientert. Men vi er også i tett dialog med sentrale departementer, fylkeskommunene langs kysten, og ledende universitets- og forskningsmiljøer. Vi kommer ikke til å lykkes uten at dette blir en felles nasjonal satsing, sier Arnesen, Hagesæther og Slotsvik.

Blått Kvantesprang ble lansert 8. februar under et arrangement ved Youngstorget. Det er næringsklyngene Energy Transition Norway, GCE Ocean Technology og GCE Blue Maritime Cluster som har utviklet satsingen, i samarbeidet med konsulentselskapet PwC. Utviklingsarbeidet er finansiert av fylkeskommunene i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.

- Det er fortsatt en del utviklingsarbeid foran oss, men vi har nå kommet et viktig skritt videre. Målet er at 1. januar 2025 blir startskuddet for den femårige programperioden vi nå planlegger. Det har vi god tro på å få til.  Både næringslivet, myndighetene, akademia og partene i arbeidslivet støtter rasjonale bak Blått Kvantesprang, sier Arnesen, Hagesæther og Slotsvik.


Les en fullstendig presentasjon av Blått Kvantesprang her.

Se video fra lanseringen her.