Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Skal avdekke barrierer for maritim hydrogen

GCE Blue Maritime og hydrogenklyngen Ocean Hyway Cluster etablerer samarbeidsavtale. Starter prosjekt som skal identifisere flaskehalser i infrastrukturen for bruk av hydrogen som energikilde.

Blue Maritime Cluster
brødrene aa hydrogen.png

Samarbeidsavtalen mellom ÅKP og Maritim Forening Sogn og Fjordane med klyngene GCE Blue Maritime, NCE Blue Legasea og Arena Ocean Hyway Cluster ble undertegnet nylig. Øverst på agendaen står et fellesprosjekt der aktørene ser på kommersialiseringsmuligheter, infrastrukturbehov og lovhindringer for å kunne realisere bruk av hydrogen som energikilde i maritim sektor. Det er innleid en prosjektleder og arbeidet med forprosjektet er i gang.

Hydrogenmiljøet i Sogn og Fjordane er langt fremme og vi ønsker å koble bedriftene med skipsbyggingsmiljøet på Møre. Slik kan vi bidra til å skape nye grønne løsninger

I  tillegg til å arbeid med hydrogenprosjektet innebærer avtalen at det etableres en node av Digicat Norsk Katapultsenter i Måløy.