Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Søker bedrifter til innovasjonsprosjekt

9 av 10 kundereiser starter med et søk på nett, også i leverandørindustrien. Hvordan er din salgsprosess tilpasset dette?

Vi søker bedrifter til pilotprosjekt innen digitale kundereiser (Inbound sales management B2B). Hvordan kan vi nå nye kunder, bygge relasjoner og drive effektiv kundeoppfølging av kunder gjennom digitale kanaler.

Blue Maritime Cluster
Digital kundereise.jpg

Covid-19 har stor innvirkning på verdensøkonomien og på norske eksportrettede bedrifter. Flere bedrifter er bekymret for fremtiden og frykter at ordrebøkene skal tørke inn. Samtidig ser vi at internasjonale arenaer, der en vanligvis møter kunder for å bygge relasjoner, i stor grad er stengt. Messer, kundemøter og besøk er vesentlig redusert og dette vil trolig fortsette igjennom 2021-2022. Dette krever nye kanaler og arbeidsformer for å treffe og bygge relasjoner til kundene. 

Bruker Google også B2B

Forskning viser at 67 % av alle kjøpsbeslutninger i B2B-segmentet blir påvirket digitalt. 9 av 10 kjøpsreiser starter med søk, også i leverandørindustri. Kundene har en utfordring som de ønsker å tilegne seg kompetanse på, eller et problem de må løse. De søker med andre ord etter objektiv og hjelpende informasjon. Hvordan utnytter vi dette til å påvirke kundene våre?

Kort om pilotprosjektet "Digitale kundereiser i havnæringene":

Innovasjonsprosjekt over 12 måneder der vi tilbyr ti internasjonalt rettede bedrifter kompetanseheving og hjelp til å utvikle en helhetlig digital strategi for kundereiser i sin bedrift. Bedriftene får rådgiving og praktisk bistand til innføring av nye datadrevne metoder og digitale verktøy for "Inbound" salg, markedsføring og kundeoppfølging, i egen bedrift. 

Hovedpunkter:

  • Hvordan etablere en helhetlig digital strategi for salg, markedsføring, leveranse, kundeoppfølging, og utnyttelse av data på tvers av disse prosessene.
  • Hvordan drive "Inbound Sales Mangement B2B" i praksis.
  • Hva vil du trenge av systemer, prosesser, aktiviteter og kanaler.
  • Hjelp til implementering i egen bedrift.
samordnet marked- og salgsprosess.png

Hvem passer det for:

Små og mellomstore internasjonalt rettede bedrifter innen leverandørindustrien til havnæringene(Maritim/Fiskeri/Oppdrett/Olje- og gass). Vi søker bedrifter som er motivert for å utvikle en ny datadrevet prosess rundt markedsføring og salg. 

Finansiering:

Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge og klyngeprogrammet. Egeninnsats fra bedrifter i timer. Eventuelle lisenser, markedsføringsmateriell, video og annet innhold til websider og sosiale medier dekkes av bedriftene selv.  

Oppstart: 

Vi styrer mot oppstart i november/desember 2020. Søknadsfrist er 29. oktober

Kontakt:

Frank Støyva Emblem, prosjektleder GCE Blue Maritime Cluster

E: frank.stoyva.emblem@aakp.no

M: 988 55 952

Innovasjonsprosjekt - Digitale kundereiser i havnæringene

Kontaktinformasjon


This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply