Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Søker deltakere til digital tvilling-prosjekt

Vi er i startgropen med et forprosjekt som skal kartlegge behov for digitale tvillinger i vedlikehold og i verdikjeden for utstyr og reservedeler. Prosjektet er rettet mot små- og mellomstore bedrifter.

Blue Maritime Cluster
smart fabrikk.jpg

Forprosjektet er et resultat av Forskningsrådets idelab: «Industri 4.0 på Norsk» der GCE Blue Maritime, Agderforskning og Høgskolen på Vestlandet nå går sammen. Forprosjektet har som mål å identifisere de elementene ved prediktivt vedlikehold og digital tvilling, som kan knytte SMB'ene tettere til sine kunder og dermed styrke deres markedsposisjon.

Gruppen skal sammen med bedriftene etablere ny kunnskap om hvordan deres teknologi kan integreres i en digital plattform. Hvordan er det mulig for SMBer å lage en digital versjon av sin teknologi uten at bedriftsteknologi avsløres? Hvilke parametere må den digitale plattformen ha tilgang til for å kunne operere systemet? Hvilke data bør/kan SMBen hente ut fra den digitale plattformen?

Prosjektets delmål: 

Delmål 1

Analysere og identifisere markeds- og verdikjedebehov

Delmål 2

Identifisere eksisterende løsninger og kartlegge bedriftenes kunnskapsnivå, posisjon og planer for utvikling av lignende løsninger

Delmål 3

Kartlegge behovet innen infrastruktur for digital tvilling og datadeling, både internt hos den enkelte bedrift og bedriftene seg i mellom

Delmål 4

Etablere kunnskap om digitale tvillinger for bruk i prediktivt vedlikehold

Delmål 5

Identifisere bedriftenes behov for tettere koblinger mellom kunde og underleverandør til egen produksjon

Delmål 6

Utarbeide søknad til hovedprosjekt

Prosjektet vil i hovedsak være samlings- og workshop-basert og typiske emner vil være:

  • Sensorikk
  • Prediktivt vedlikehold
  • Infrastruktur
  • Datadeling
  • Digital tvilling

Det er ikke forbundet noen kostnader for deltakerbedriftene, utover egne timer og evt. reisekostnader.

Er dette interessant: Ta kontakt med prosjektleder Tom Christian Dahl - tom.christian.dahl@aakp.no  - 958 70 727