Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Stimulering til å tenke utenfor boksen

Fjerde til sjuende oktober er GCE Blue Maritime bidragsyter i en maritim innovasjonskonkurranse for studenter ved NTNU. Med som partnere er også klyngemedlemmene Vard og Seaonics.

Blue Maritime Cluster
Knut Tore og Ole.jpg

Bildet: Prosjektleder i GCE Blue Maritime Cluster, Knut Tore Aurdal og Ole Einar Rognes, som både er prosjektleder for Maritime Innovation Bootcamp og prosjektassistent i GCE Blue Maritime. 

– Det er flere grunner til at vi har sparket i gang denne konkurransen. For det første ønsket vi å høyne interessen for maritim næring for ingeniørstudenter ved NTNU. For det andre er havvind bokstavelig talt et område i vinden, og vi trenger innovative ideer på dette feltet. For det tredje har det vært et ønske å knytte campusene til NTNU tettere sammen.

Dette forteller prosjektleder for innovasjonskonkurransen, som har fått navnet Maritime Innovation Bootcamp, Ole Einar Rognes. Han studerer selv Shipping Management ved NTNU i Ålesund, og er dessuten nylig ansatt i en deltidsstilling som prosjektassistent hos GCE Blue Maritime. Han synes det er spennende å få fronte bootcampen, som skal ha havvind som et overordnet tema for konkurransen. 

– For Campus Ålesund og den maritime næringen her er det jo en kjempemulighet til å få vist fram både universitetet, næringen og regionen, sier han. 

Reality check

Det er Fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU som sammen med studentorganisasjonen Start har tatt initiativ til Maritime Innovation Bootcamp. Med som partnere på prosjektet er som nevnt klyngemedlemmene Vard og Seaonics. De bidrar med relevante industricaser til studentene. I alt deltar 30 studenter, med ti studenter fra de tre NTNU-byene Ålesund, Trondheim og Gjøvik. Studentene skal til sammen utgjøre ti ulike lag. 

Også GCE Blue Maritime er hjertelig til stede i innovasjonskonkurransen, blant annet gjennom en presentasjon under et miniseminar. I tillegg får studentene benytte lokalene til klynga, og klyngas prosjektleder Knut Tore Aurdal skal sitte i juryen som kårer en vinner. 

– Jeg tror denne Bootcampen kommer til å være en nyttig reality check for studentene, som her blir presentert for praktiske, realitetsnære, vinklinger. Forhåpentligvis kan også konkurransen være en rekrutteringsarena for maritim næring og flere av våre medlemsbedrifter, sier Aurdal.

Han legger vekt på at studentene i tillegg får dra på verftsbesøk hos Vard og bedriftsbesøk hos Seaonics. Disse bedriftene skal holde innlegg under miniseminaret som arrangeres som en del av konkurransen. Det skal også Equinor, Norwind Offshore og OSC. 

Helikoptertur

Vinneren av innovasjonskonkurransen blir kåret etter en finalepresentasjon til juryen fra de ulike lagene. De tre beste lagene får premier, hvorav den mest høythengende er en helikoptertur, som er førstepremien. 

Ole Einar Rognes håper konkurransen fører til en innovasjon innenfor maritim næring, men sier at det ikke er det viktigste. 

– Det viktigste er å stimulere studentene til å kunne tenke utenfor boksen. Da kan det skje mye, på kort eller litt lengre sikt. Disse studentene skal tross alt ut i jobb om ikke altfor lang tid.