Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Stor interesse for cruisemesse

Vi inviterer til nytt nettverkstreff #In2Cruise 21. mars. Tema blir deltakelse Seatrade 2019

Blue Maritime Cluster
nettverksmøte in2cruise3.jpg

PROGRAM

Kl. 12.00 - Enkel lunsj ved ankomst

Kl. 12.30 - HVA VIL BEDRIFTENE?

                 Oppsummering av workshop 13.02

Kl. 13.00 - SEATRADE 2018 & 2019

                 Erfaringer fra årets messe, og planlegging av felles stand i 2019. Cruise Norway og NME 

Kl. 14.00 - KAFFEPAUSE

Kl. 14.15 - SAMTALER MELLOM BEDRIFTER

                 Samtaler mellom bedrifter, bli kjent. Bedrifter får tilsendt deltakerliste i forkant og kan avtale møter med aktuelle samarbeidspartnere og virkemiddelapparatet.

Kl.15.00 - SLUTT

Hovedtrekkene fra gjennomført workshop 13. feb

Under workshopen i februar diskuterte bedriftsdeltakerne HVA en ønsker å samarbeide om, HVEM en vil samarbeide med og HVORDAN en vil samarbeide.

Mange ønsker å samles om en felles norsk stand på Seatrade i Miami i mars 2019. Innovasjon Norge, Cruise Norway og NME (Norske Maritime Eksportører) er sentrale aktører og vil informere nærmere om mulige former for samarbeid. Bedrifter som deltar i år vil dele på sine erfaringer, og gi gode tips for neste års messedeltagelse.

Markedskompetanse fra de viktigste markedene, eksempelvis Tyskland, Italia og Finland, er etterspurt og vil være naturlig å ta med som tema når vi møtes.

Ellers er tilbakemeldingen den at nettverksbygging må vi ta steg for steg, med ønske om at klyngene tilrettelegger møteplasser hvor bedriftene kan bli bedre kjent.

PÅMELDING

#In2Cruise nettverksmøte - 3

Kontaktinformasjon


This site is protected by ReCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply