Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Stort aktivitetsnivå i 2017

Det skjer mye spennende i klynga. Se GCE Blue Maritimes nye digitale aktivitetsrapport.

Blue Maritime Cluster
Alle frå dialogmøtet samla.jpg

Aktivitetsrapport i helt ny drakt

Vi har i år laget en helt ny digital rapport der vi kombinerer 3D/360-film, animasjoner, tekst og bilde på en unik måte. Dette har ingen gjort før oss. Håper du vil bruke noen minutter på å se noe av det klyngeprosjektet GCE Blue Maritime gjør i løpet av et år.  

GCE Blue Maritimes aktivitetsrapport 2017

Fortsatt høy verdiskaping i klynga

For den maritime klyngen var 2017 et utfordrende år med fokus på omstilling og kostnadsreduksjoner i kjølvannet av oljebremsen. Men det har også vært et år med ekstrem rask tilpasning til nye markeder. Det er derfor svært gledelig å se at mange bedrifter nå kaprer kontrakter innen cruise, fiskeri, havvind, ferger og oppdrett. Det jobbes hardt og det jobbes godt for å sikre arbeidsplassene i bedriftene. Og selv om av og til kan få inntrykk av at alt er svart er det verd å minne om at den maritime klyngen på Møre omsetter for over 53 milliarder, sysselsetter 15000 personer og har en verdiskaping på over 16 milliarder kroner. Dette er tall de fleste næringer bare kan drømme om, og viser hvor viktig den maritime næringen er for Norge.

Klyngeprosjektet GCE Blue Maritime Cluster

Klyngeprosjektets oppgave er å bidra til å engasjere, motivere og styrke samspillet i klyngen. Gjennom ulike aktiviteter og tiltak bidrar prosjektet til å forsterke de mekanismer som fører til ny kunnskap, kompetanseheving, innovasjon og vertskapsattraktivitet.

I løpet av året har GCE Blue Maritime arrangert og vært medarrangør på rundt 15 fagseminarer, seks konferanser og en rekke andre møteplasser. Over 1000 forskjellige personer fra klyngen har deltatt på disse arrangementene. I samarbeid med NTNU har vi gjennomført etter -og videreutdanningskurs innen blant annet Digital strategi og ledelse, og Innovasjonskultur og nye forretningsmodeller. Vi bidrar inn i et titalls FOUI og innovasjonsprosjekt, og vi har åpnet ÅKP Blue Innovation Arena som blir en allmenning for innovasjon og entreprenørskap med det siste av muliggjørende teknologier som avansert 3D visualisering og VR. Arenaen åpnet 26. september og det vært en formidable interesse fra hele landet. Over 4500 mennesker har vært innom så langt og en rekke bedrifter og enkeltpersoner er i gang med innovasjonsprosjekter. Sammen med NTNU, SINTEF og bedriftene i klyngen skal vi løfte frem mange spennende løsninger fremover innen Virtuell prototyping og digitale tvillinger.  

SE ÅKPS AKTIVITETSRAPPORT 2017

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!