Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Tar i bruk VR på Nor Shipping

Shipnor og Vestnes Ocean er blant bedriftene som nå bruker VR-briller til å vise sine produkter.

Blue Maritime Cluster
shipnor vr.jpg

Stadig flere bedrifter tar i bruk virtuelle visningsrom som del av sitt salgs- og markedsarbeid. Ved hjelp av VR-briller kan en vise kundene nye idéer og løsninger.

Shipnor bruker VR til å gi kundene en ny opplevelse av skipet sitt før det blir bygd. Muligheter til å optimalisere arrangement, farger og materialer er nå mulig på en helt annen måte enn før. De får en innredning de blir fornøyd med. I tillegg erstatter vi den tradisjonelle brosjyren med en helt ny visuell kundeopplevelse på messen. De kan bli med om bord.

Unni Grebstad, salgs- og markedssjef i Shipnor

mare vr.JPG


VR blir også brukt av den maritime bransjen til å redusere utviklingskostnader og redusere tiden fra idé til ferdig prototype.   

vestnes ocean vr.jpg

korea VR.jpg