Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Testområde for fremtidsskip

Storfjorden på Sunnmøre blir testområde for fjernstyrte og autonome skip.

Blue Maritime Cluster
kart_storfjorden_autonome_skip.png

Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og et konsortium ledet av GCE Blue Maritime på Møre signerte 29. september en avtale som legger til rette for at Storfjorden med tilhørende sidefjorder nå kan benyttes som testfjord for framtidens fjernstyrte og autonome skip.

IDEELL FOR FULLSKALA-TESTING

Sjøfartsdirektoratet kunngjorde allerede i 2015 at Norge som flaggstat bør være først til å få ubemannet skip på markedet. Mye av manøvreringen og navigasjonen på skip i dag er allerede automatisert. 

– Storfjorden er ideell, med nærhet til hele 14 skipsverft og 20 rederier hvorav flere allerede benytter dette området til å foreta prøveturer for nybygde skip. I tillegg er området viktig med tanke på fullskalatesting for internasjonale og nasjonale bedrifter som ligger langt framme i den maritime og marine teknologiutviklingen, sier Per Erik Dalen, adm. dir. for GCE Blue Maritime.

I dette vakre fjordområdet i Møre og Romsdal er det også åtte fergestrekninger, en rekke oppdrettsanlegg, nærskipsfart samt fjordturisme som til sammen gjør at trafikkbildet er godt egnet når ny teknologi skal prøves ut i det virkelige liv. I området er det dessuten nå utplassert en rekke sensorer for måling av vind og strømforhold som er knyttet til planarbeidet for bro mellom Sulesund og Hareid.

Storfjorden er også i regionen til NTNU Ålesund, og viserektor Annik Magerholm Fet sier:

– Vi liker å si at vi holder til på Norges mest næringsnære campus, det innebærer også å være nær havet og testområder der studentene våre kan være aktive i reelle utviklingsprosjekter. Å ha testfjord både her på Sunnmøre og i Trondheim er for oss ideelt både med tanke på utdanning og forskning.

signering av storfjorden testoråde.jpg

ÅPENT FOR ALLE

Rolls-Royce Marine har vært blant pådriverne for å få på plass den nye avtalen om testfjord. Selskapet er opptatt at av å få nye ideer raskt fra tegnebrettet til sjøen. Storfjorden blir nå det andre fjordområdet i Norge som er godkjent for dette formålet. Fra før er også Trondheimsfjorden godkjent som testfjord.

– Trondheimsfjorden og Storfjorden er begge godt plassert nær viktige teknologimiljøer. I Trondheim samarbeider vi tett med NTNU og andre bedrifter om forskning- og utvikling. I Ålesund har vi huset fullt av simulatorer for nye teknologi, med Storfjordområdet ligger rett utenfor vinduene, sier Asbjørn Skaro, direktør for Digital & System i Rolls-Royce Marine. Han legger til:

–  Å kunne teste her blir viktig når vi sammen med andre aktører i den maritime klyngen på Møre skal få nye ideer raskt fra virtuell virkelighet til ekte sjø, jeg tror også det er en viktig brikke i arbeidet med å opprettholde Møre og Romsdal som Norges største eksportfylke.

Etableringen av testområdet åpner for testing av teknologier og operasjoner for autonome fartøy fra dags dato. Dette gjelder ikke bare for avtalepartene, men også for andre norske og utenlandske aktører.

 

Fakta:

  • Kystverket og Sjøfartsdirektoratet har inngått en avtale med konsortiet Blue Maritime – Global Centre of Expertise om å etablere et testområde for autonome fartøy i Storfjorden på Sunnmøre.
  • I dette konsortiet inngår Rolls-Royce Marine AS, Vard Group AS, Ulstein Group ASA, Fiskerstrand Verft AS, Skipsteknisk AS, Kleven Maritime AS, Havyard Group ASA, Inmarsat Solutions AS, Ålesundregionens Havnevesen, Stranda Hamnevesen KF, Offshore Simulator Centre AS, Havila Shipping ASA, Fjord 1 ASA og NTNU i Ålesund.
  • Avtalen signeres under GCE Blue Maritimes årskonferanse fredag 29. september i Ålesund.