Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Vellykket seminar om grønn teknologi

Batteri, diesel-elektrisk, LNG eller hydrogen? Hybride systemer samlet 80 deltakere til GCE Tech Focus denne uken. Presentasjonene er nå tilgjengelige.

Blue Maritime Cluster
Bilde av hydrogenskip som vist i IPN søknad.jpg

GCE Blue Maritime og NTNU samlet denne uken den maritime klyngen på Møre til seminar om grønn hybrid-teknologi. Bedriftene i klyngen har i flere ti-år vært en pådriver for utvikling og kommersialisering av ny miljøteknologi. De har lang erfaring med diesel-elektriske fremdrift, LNG-løsninger og batteridrift, og flere ser nå på hvordan hydrogen kan brukes som drivstoff i passasjertrafikk. 

Hydrogenferge i 2020

Fiskerstrand verft har satt seg som mål å bygge verdens første hydrogenferge for ordinær passasjertrafikk og teknisk sjef Kåre Nerem gikk i seminaret gjennom muligheter og utfordringer knyttet til bruken av brenselscelle-teknologi. Prosjektet har fått støtte fra Pilot-E ordningen, og er ment å bane veien for hydrogen i flere fartøystyper i framtida. Dette vil sette norsk maritim teknologi på kartet for nullutslipps framdriftssystemer. Ifølge Nerem vil en kombinasjon av hydrogen og batteri være egnet for overfart på mer enn 35 minutter som er ansett å være grensen for ren batteridrift. Lykkes en med prosjektet vil en kunne operere nullutslippsfartøyer over større strekninger.

kåre_nerem_fiskerstrand.png

Åpner hybridlab på Campus Ålesund

Professor Vilmar Æsøy ved NTNU i Ålesund viste frem den nye hybrid-labben som er et samarbeid mellom NTNU, Fagskolen i Ålesund og videregående skoler. I labben skal elever, ingeniørerer og rederiansatte lære seg å drive og vedlikeholde hybridanlegg om bord i skip. Laboratoriet er utstyrt med styringspanel, elektrotavle, batteri og en dieselmotor. Målet på sikt er å kunne koble til kraft fra LNG-motorer eller brenselsceller som drives av hydrogen. Anlegget er også dimensjonert for å koble på fornybar energi fra vindmøller eller solcellepaneler.

 - Interessen for hybrid-labben er enorm

  

vilmar æsøy.jpg

Professor Vilmar Æsøy ved NTNU i Ålesund mener at hybride systemer vil bli stadig viktigere fremover.

Last ned presentasjonene fra seminaret

* DNV GL - Regelverk for miljøteknologi

* ACEL - Hybrid Power system

* Corvus - Maritim batteriteknologi

* NTNU - Brenselscelle-teknologi, Bruno Pollet

* Current status of hybrid and fuel cell electric vehicles - From electrochemistry to market prospects

* Fiskerstrand verft - Hydrogendrift av ferge

* Green Technology of Norway - Energiproduksjon av spillvarme

* Rolls-Royce Marine - Energy Management system

* NTNU - Energi og miljøoptimalisering - Opplæring

IMG_3518.JPG


P9130473.JPG
P9130467.JPG