Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Vellykket seminar om offshore vind

Norwegian Energy Partners og GCE Blue Maritime samlet 30 deltaker fra klyngen til markedsseminar. Last ned presentasjon.

Blue Maritime Cluster
norwep seminar2.jpg

Havvindmarkedet er i sterk vekst og Norwep anslår at det i neste femårsperiode frem til 2023 skal investeres 150 milliarder i havvind. Dette åpner muligheter for norsk leverandørindustri og rederivirksomhet, som ble aktualisert ved at Havyard samme dag annonserte at de har signert kontrakter for bygging av to nye offshore vindfartøy til danske Esvagt.

Last ned presentasjon fra Norwep

thomas brathaug vard.jpg

Thomas Brathaug fra Vard presentert nye konsepter for Offshore vind


norwep seminar.jpg