Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Young Ship Møre starter tenketank

De er unge og engasjerte og skal nå møtes for å dele ideer og kunnskap om muligheten i havet.

Blue Maritime Cluster
youngship tenketank.png

GCE Blue Maritime har i lang tid hatt en tenketank hvor tanker og idéer om den maritime næringen har blitt diskutert. Klyngeorganisasjonen har nå utfordret Youngship Møre til å etablere og forme sin egen tenketank. Dette er en arena hvor alle tanker og idéer er velkomne, og den vil være en god mulighet til å påvirke klyngeprogrammet.

Jeg vil utveksle erfaringer og tanker med de andre medlemmene og ha en kanal for å lære om, og gjerne påvirke, arbeidet rundt den maritime klyngen på Sunnmøre.

                                                                                 Gunn Marit Maurstad Nerem, Kongsberg Evotec

Maritim næring har i dag mulighet til å bidra til å løse noen av de globale utfordringene knyttet til befolkningsvekst. Økonomisk og miljømessig bærekraftig transport av varer, og tilgang på mat for en voksende befolkning, både fisk og alternative marine næringsstoffer. I tillegg vil andre knapphetsgoder som energi og mineraler kunne hentes fra havet. Her kan Norge ta en unik posisjon som sikrer vekst og arbeidsplasser, sier en av deltakerne Gunn Marit Maurstad Nerem fra Kongsberg Evotec i Ulsteinvik.

En annen av deltakerne, Martin Ytterland Pilskog, som arbeider for danske Haarslev, tror det vil bli etterspørsel av grønn teknologi. - Jeg ser et stort potensiale i utvikling av godt utstyr for rensing av ballastvann og rensing av emisjoner, hvor det vil være stor etterspørsel etter retrofit-løsninger de neste mange år. Særlig når det gjelder Scrubbere vil det være viktig at man får noen seriøse aktører som ikke fordufter så snart man begynner å ha mettet etterspørselen globalt. Innsamling av data og utvikling av overvåknings- og styresystemer på alle nivåer er også noe som jeg tror vil bety enormt mye, men som ikke nødvendigvis vil være knyttet spesifikt til den maritime bransje. Her vil utvikling av gode modeller og standarder for informasjonsdeling være viktig, sier Pilskog.

Pilskog mener også at det voksende havvind-markedet burde være interessant for norske bedrifter

Jeg synes det er rart at det er så lite norsk aktivitet når det gjelder havvind, et område som man burde satset mye mer på, og hvor man kan trekke på kompetanser man allerede har.  

Martin Ytterland Pilskog, Haarslev AS

Flere av deltakerne mener klyngen må forsterke de kompetanseområdene vi allerede er gode på, spesielt det å se helheten rundt komplekse maritime operasjoner. Nerem fra Kongeberg Evotec mener at for å få det til, så må vi finne måter å utnytte klyngeeffektene gjennom samarbeid og informasjonsdeling. Til sammen vet vi mye mer enn hver for oss. Tilføre kompetanse på kompliserte datasystemer, kontrollsystemer, simuleringer.

Engasjerte deltagere fra Youngship Møre deltok på det første møtet. Ettermiddagen bød på gode diskusjoner rundt tidsaktuelle team, som blant annet plast i havet, havvind og offshore mining.


youngship tenketank.png

(f.v. Joakim Kjølleberg, Martin Ytterland Pilskog, Mads Vambheim Steffensen, Gunn-Marit Nerem, Jeanette Hansen og Solveig Bjørneset)