Go to aakp.no
A PROGRAM IN

630 millioner til blå innovasjonsprosjekter

Det lyses ut tilskudd på 630 millioner norske kroner til EØS-prosjekter med partnere fra Hellas, Portugal, Kroatia, Polen eller Romania. Informasjonsmøte 22. mai i Ålesund.

Blue Maritime Cluster
eu-miljøforum.png

Ambisjoner om å delta i internasjonale innovasjonsprosjekt? 

Vi ser etter bedrifter fra marin eller maritim sektor som har en ambisjon om å engasjere seg i et internasjonalt prosjekt, som for eksempel går på innovasjon innen produktutvikling, tjenester eller prosesser. Norske bedrifter, forskningsinstitutter og offentlige aktører kan bli partnere i EØS-prosjekter.

Hva kan du forvente?

Arrangementet er en internasjonal arena for å informere om behov for samarbeid og innovasjon innen havområdet. I tillegg er det en møteplass for potensielle prosjektpartnere til å bli kjent med hverandre og diskutere samarbeidsmuligheter innen blå vekst. Dette skjer via lynmøter som bookes i forveien og legges til rette av arrangøren.

Selve arrangementssiden på B2Match finner du her

Høres dette interessant ut? Meld deg på her

Eksempler på relevante prosjektområder som kvalifiserer for støtte:

  • Teknologi og løsninger for fiskeri og havbruk (utvikling av innovative produkter og teknologier i fiskeriindustrien, oppdrett mm.)
  • Maritim industri, inkludert transportteknologier
  • Fornybar havenergi
  • Offshore infrastruktur
  • Robotikk knyttet til marine og maritime aktiviteter
  • Teknologi til dypvannsressurser- og kartlegging
  • Utvikling av innovative produkter og teknologier til skipsfart og skipsbygging
  • Blå teknologi og miljø- og overvåkningsaktiviteter
  • Bruk av marin forsøpling som råmateriale til innovative produkter og teknologier som allerede er på markedet, eller til utvikling av nye ideer

Lenke til Facebook-arrangementet

Kontakt: Nikita.Dhawan@innovasjonnorge.no