Go to aakp.no
A PROGRAM IN

- Norge er best i klassen

Nesten 70 deltakere fra hele landet, fra Mandal i sør til Narvik i nord, møtte opp for å lære mer om autonome skip og testaktiviteter i Norge.

Blue Maritime Cluster
IMG_8260.JPG

26. mars arrangerte GCE Blue Maritime Cluster sammen med Norsk Forum for Autonome Skip seminar med etterfølgende workshop om temaet Autonome skip og testaktiviteter i Norge. 

Nasjonalt samarbeid

Vi hadde innlegg fra alle testområdene; Horten, Trondheim og Ålesund. De kunne fortelle om sine aktiviteter, muligheter som ligger i områdene og hvordan vi best kan samarbeide.

IMG_8245.JPG

Hans Petter Hildre (NTNU Ålesund), Kay Fjørtoft (SINTEF Ocean Trondheim), Paal Amaas (Universitetet i Sørøst-Norge)

Teknologidemonstrator

Rolls-Royce Marine (nå en del av Kongsberg Maritme) kunne fortelle om sine teknologidemonstratorer i Finland og Danmark. I 2017 viste de hvordan man kan fjernstyre en båt ved bruk av tilgjengelig teknologi og programvare utviklet i Norge. Tauebåten «Svitzer Hermond» i hjertet av København havn ble brukt i forsøket. 

«Sensorikk og infrastuktur i testområdene er viktig» -Morten Skoglund, Rolls-Royce Marine

I desember 2018 demonstrerte Rolls-Royce, i samarbeid med FinFerries, hvordan en ferge kan kjøres autonomt. Demonstrasjonen ble foretatt langs den eksisterende fergeruten mellom Parainen og Nauvo i Finland. Fergen la fra kai, kjørte langs en predefinert rute hvor fergen måtte navigere rundt uforutsette hindringer, for så å legge til kai igjen på den andre siden. Testen var en stor suksess.

IMG_8259.JPG

Morten Skogvold -Technical Lead, Autonomous Navigation System

Internasjonale aktiviteter

Ørnulf Jan Rødseth, leder for Norsk Forum for Autonome Skip, kunne fortelle om økende aktivitet utenfor Norge i nasjoner som Storbritannia, Finland, Nederland, Belgia og Kina.

«Det er interessant å se at det er ingen, eller få, redere som etterlyser autonome skip. Det er transport- og logistikk-kjedene som er aktive» -Ørnulf Jan Rødseth, NFAS

Kina er kanskje vår største teknologiske konkurrent, mens Finland konkurrerer sterkest om oppmerksomheten.

Sjøfartsdirektoratet tar ansvar

Norge har tatt en fremtredende rolle i å utarbeide et teknologinøytralt regelverk for maritime autonome overflatefartøy (MASS), sammen med Finland, Japan og Sør-Korea. I første omgang er det snakk om et utkast til foreløpige retningslinjer ovenfor IMO. 

«Norge er en supermakt på havet!» - Svein David Medhaug, Sjøfartsdirektoratet 

Workshop

Etter seminaret inviterte vi til workshop. 40 deltakere diskuterte høylytt og engasjert gjennom den to timer lange seansen.
Under workshopen diskuterte vi hvordan Norge kunne fortsette å opprettholde sin internasjonale status som ledende innen autonome overflatefartøy, hvordan test og sjøprøver best kan utformes og standardiseres og ikke minst hvordan vi kan koordinere aktivitetene mellom de tre norsk testområdene.

IMG_8264.JPG
IMG_8267.JPG
IMG_8262.JPG
IMG_8275.JPG

Presentasjoner fra seminaret finner du her.