Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Et kunnskapsgrunnlag jeg ikke ville vært foruten

I september arrangerte GCE Blue Maritime Cluster nok et Maritime Onboarding-kurs med stor suksess. Over to dager fikk deltakerne dypere innsikt i den maritime verdikjeden, og muligheten til å bygge nettverk på tvers av bransjen.

Blue Maritime Cluster
4Y2A3276.jpg

Kursets program var bygd opp etter hele skipets «livsløp» fra kontrakt til bygging. Her ble både juridiske og økonomiske prosesser forklart, før en gikk inn på design, skipsbygging og dynamikk mellom aktører. Nye utfordringer og trender som grønn omstilling og nye energibærere ble også satt på agendaen.  

—Tanken bak oppbyggingen var å øke forståelsen også for de prosessene som kanskje er mindre synlige og som mange ikke har kjennskap til, slik som eksempelvis kontraktsinngåelse og finansiering, forteller markedssjef i GCE Blue Maritime Cluster, Juuni Elisabeth Vatne.

Lærerike dager

Aleksandra Olsen (23) er praktikant hos rådgivningsselskapet Doxacom, og deltok på kurset for å få en innføring i bransjen hun nå går inn i. Hun peker på VARD sitt innlegg om kontraktsinngåelse som ett av de særlig spennende temaene på programmet. —Vi fikk blant annet lære hvordan de sikrer at informasjon forholdes konfidensiell i innledende faser med mulige kunder, forteller Olsen.

I tillegg synes hun det var interessant å høre Norwind Offshore dele sine erfaringer knyttet til å etablere et nytt rederi, og hvordan Skipsteknisk håndterer designmessige utfordringer i møte med nye energibærere, som hydrogen og ammoniakk.   

—Tanken bak oppbyggingen var å øke forståelsen også for de prosessene som kanskje er mindre synlige og som mange ikke har kjennskap til, slik som eksempelvis kontraktsinngåelse og finansiering.

Juuni Elisabeth Vatne, markedssjef GCE Blue Maritime Cluster

Også Trude Carlsen, nyansatt i Møre og Romsdal fylkeskommune satt stor pris på læringsutbyttet fra kurset. Hun skal blant annet jobbe med mobilisering og støtte til regionale aktører som skal søke midler fra EU. Carlsen forklarer at den maritime bransjen, og havnæringene generelt, er et prioritert område der regionen har konkurransemessige fortrinn og potensiale for deltakelse i EU-prosjekter. Hun satt derfor pris på at hele verdikjeden ble presentert på en lettfattelig måte.

— Et innføringskurs der jeg får en grunnleggende forståelse for den maritime verdikjeden og hvordan den henger sammen vil være nyttig i fremtidige møter med aktører fra bransjen. Selv om det er andre som skal sitte med fagkompetansen i prosjekter jeg skal jobbe med, er det fint å ha en forståelse av hva det snakkes om, sier hun.

Teori anvendt i praksis

Etter en dag med foredrag, besøke to sentrale aktører i den maritime klynga – Vard Søviknes og Ulmatec Pyro.

— Ved Vard Søviknes fikk vi se hvordan ulike fagområder jobber sammen ved ferdigstillelse av fartøy, og innsikt i generelt verftsarbeid, forteller markedssjef Vatne.

—Det jeg likte aller best var visitten til Vard Søviknes, hvor vi fikk gå om bord i et fartøy. Men besøket hadde ikke vært det samme uten informasjon og forkunnskaper jeg tilegnet meg den første dagen. Det er alltid nyttig å se teori anvendt i praksis, presiserer Olsen.

 

4Y2A3118.jpg

Bedriftsbesøk var svært populært. Her fra Vard Søviknes. Foto: Anne Marthe Vestre Berge

 Etter omvisningsrunden på verftet gikk turen videre til Ulmatec Pyro, som viste ulike løsninger innen varmegjenvinning og hvordan de jobber med produktutvikling.

Gruppa fikk blant annet høre mer om løsninger som anvender varme fra eksosen til oppvarming, som dermed reduserer energibehovet knyttet til oppvarming av fartøy.

— Et innføringskurs der jeg får en grunnleggende forståelse for den maritime verdikjeden og hvordan den henger sammen vil være nyttig i fremtidige møter med aktører fra bransjen.

Trude Carlsen, Møre og Romsdal fylkeskommune

 —Variasjonen i innledere, for ikke å glemme at vi fikk se bransjen i praksis på bedriftsbesøk, var med på å gi en smakebit av mange aspekter innenfor havbasert næring. For min del ble læringskurven bratt, og jeg vil anbefale Maritime Onboarding til alle som ønsker å lære mer om hvordan næringen er skrudd sammen, sier Olsen, og legger til at:

— Kurset er en fin introduksjon til aktører og problemstillinger som er høyaktuelle i næringen, som nye alternative drivstoff, og hvilke markeder som er mest aktuelle nå. Jeg lærte en god del om mye, på kort tid, som dannet et kunnskapsgrunnlag jeg ikke ville vært foruten!

 

4Y2A3276.jpg

Karstein Nygård, Sales Manager i Ulmatec Pyro fortalte om løsningene de leverer fra sitt produksjonslokale i Søvika. Foto: Anne Marthe Vestre Berge

 

Tre nye kurs planlagt

Kurset den 14.-15. september var kurs nummer to i rekken. Vatne forteller at det nå er ytterligere tre kurs planlagt, henholdsvis 17. oktober, 15. november og et i januar 2024.

—Vi har fått flere henvendelser om at det er behov for et slikt kurs. For klyngebedriftene sin del får nyansatte muligheten til å se sine egne bedrifter litt mer «utenfra og inn». For de i tilstøtende næringer og i offentlig sektor kan de på sin side oppleve å endelig «komme på innsiden» og forstå bransjen bedre, forteller Vatne.

Programmet for de tre kursene blir nokså likt, med fokus på skipets livsløp og den maritime verdikjeden. Det blir derimot variasjon i språk og plassering. Den 17. oktober kjøres kurset på engelsk for internasjonale arbeidstakere.  —Vi forsøker å møte klyngebedriftene på hjemmebane. Vi skal derfor forsøke å flytte litt på oss, slik at terskelen blir lavere for å melde seg på. Kurset den 15. november blir derfor avholdt i Molde, og i januar planlegger vi kurset i Fosnavåg. Her er påmeldingene allerede åpne, avslutter hun.

På programmet den 14. september var følgende:

  • Knut Tore Aurdal som er prosjektleder i GCE Blue Maritime Cluster åpnet kurset med en orientering i den maritime bransjen og norsk industrihistorie.
  • Marianne Blindheim og Christian Utvik fra VARD delte kunnskap om kontrahering og kontraktsinngåelse, med fokus på dynamikken mellom salg og juridisk avdeling.
  • Hvordan finansieres en båt i praksis? Det fortalte Kaare Håhjem fra Eksfin om, da finansiering sto på blokka. Han var også innom kvalifiseringskrav for å få grønne lån, som blir stadig viktigere.
  • Anne Mari Lausund Relling fra Skipsteknisk, delte kunnskap om forholdet mellom reder, verft, kunde og designselskap. Hun var også innom hvordan nye energibærere som hydrogen, ammoniakk og metanol skaper utfordringer og problemstillinger bransjen må forholde seg til.
  • Harald Riise fra Myklebust Verft ga et innblikk i verftnæringen – hvilke roller finnes på et verft, og hvilken rolle spiller verftet for samfunnet? Han fortalte også om utfordringene knyttet til nok fagkompetanse som hele næringen står ovenfor.
  • For å representere utstyrssegmentet og leverandørene fortalte Anette Bonnevie Wollebæk fra Kongsberg Maritime om integrasjon og samarbeid mellom leverandører, både til det norske markedet og som eksport til utlandet.  
  • Roy Ove Standal avsluttet dagen med å dele erfaringer fra Norwind Offshore knyttet til å etablere rederi med utgangspunkt i fornybarmarkedet som har vokst seg stort i den grønne omstillingen.


Mer info og påmelding til kommende Maritime Onboarding:

17.10 - Maritime Onboarding, Ålesund, English version

15.11 - Maritime Onboarding, Molde, norsk versjon