Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Belysning i maritime miljøer

Ny belysningsteknologi åpner helt nye muligheter for bedring av arbeidsmiljø og økt ressursbesparelse. Meld deg på seminaret og bli oppdatert! 14.november

Blue Maritime Cluster
luminell_vessel_light_led.jpg

Nye muligheter med ny teknologi

ÅKP, GCE Blue Maritime og Lyskultur, inviterer til seminar onsdag 14. november 2018 om publikasjonen Marine Lighting som omhandler belysning i maritime miljøer. 

Temaet for seminaret er belysning i maritimt miljø, med spesiell vekt på arbeidsmiljø og ressursbesparelser.

Lys er viktig! Alle mennesker er avhengig av lys, og i de fleste arbeidsmiljøer er krav til belysning tydelig definert. I den maritime bransjen har tusenvis av mennesker sin arbeidsplass, men det er overraskende lite krav til belysning. Det har etablert seg normer i bransjen knyttet til belysning, men hvor kommer disse normene fra?

Unngå fallgruver

LED-teknologiens inntog har medført store endringer for både lysleverandører, planleggere, montører og sluttbrukere. Teknologien gir potensielt store fordeler og muligheter knyttet til både bruksområder, arbeidsmiljø og kostnadsbesparelser, men den byr også noen fallgruver. Som ved introduksjon av all ny teknologi, kreves også ny kompetanse. I løpet av de siste årene er det uttrykt et klart ønske fra bransjen om en felles omforent veiledning angående belysning i maritime miljøer, et arbeid som nå er utført av Lyskultur ved publikasjonen Marine Lighting, med sterk involvering og engasjement fra bransjen.

Dette seminaret vil gi verdifull innsikt i betydningen av belysning, innhold i publikasjonen Marine Lighting og vil også inneholde interessante kundecaser samt en paneldebatt med mulighet for å få svar på spørsmål rundt disse temaer.

MELD DEG PÅ!

Program 14. november

10.00: Velkommen, introduksjon og presentasjon av Lyskultur

10.15: Presentasjon av innhold i publikasjonen Marine Lighting – Tor Mjøs, redaktør for publikasjonen Marine Lighting, Norconsult

10.45: Planlegging av brukervennlige belysningsløsninger ved bruk av LED  – David Fink, Luminell AS

11:15: Belysningens betydning for det fysiske arbeidsmiljøet – Birthe Lill Eskevik, overingeniør, Sjøfartsdirektoratet

11.35 - 12.35: Lunsj

12.35: Markedstrender innen marin belysning  – Odd Øyvind Fjørtoft, GLAMOX AS

13.05: Informasjon kommer

13:30: Paneldebatt og åpent for spørsmål fra deltakerne

14.00: Slutt

Seminaret er gratis og er aktuelt for teknisk personell så vel som HSEQ personell og belysningsplanleggere med flere.
Publikasjonen Marine Lighting vil være tilgjengelig på seminaret og bli solgt til et rabattert pris for deltakerne.

Vel møtt!