Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Norwegian Cruise and Ferry Group

40 bedrifter som søker nye markedsmuligheter innenfor internasjonal cruise- og passasjerfergeindustri er samlet i et eget nettverk under GCE Blue Maritime Cluster. Formålet med nettverket er å øke bedriftenes kundegrunnlag og gjøre veien til nye marked kortere.

Dette gjøres ved å legge til rette for erfaringsdeling, kompetanseheving, felles eksportfremstøt og samarbeidsprosjekter på tvers av bedrifter og næringer. Gjennom året arrangerer vi ulike møteplasser og studieturer.

Medlemsbilde.jpg

Hva skjer?

Styringsgruppen

Oddbjørn.jpg

ODDBJØRN HATLØY (Prosjektleder)

Unni sh.jpg

UNNI GREBSTAD

Trond sh.jpg

TROND SKODJEVÅG BØ

jan_tore_leikanger sh.jpg

JAN TORE LEIKANGER

Daniel Garden sh.jpg

DANIEL GARDEN

Torkild Skjong sh.jpg

TORKILD SKJONG