Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Etablerer felles arbeidsgruppe for å få igang regional dialog

Under en cafédialog 14. januar, samlet næringsliv og organisasjoner seg rundt ambisjoner om å etablere et formelt samarbeid for fremtidens lederskap.

Blue Maritime Cluster
Cafedialog.jpg
Hva skal til for å tiltrekke, beholde og utvikle kompetanse i regionen fremover? 

Det var ett av flere krevende spørsmål som ÅKP hadde tatt mål av seg å finne svaret på, sammen med ledere fra næringsliv og organisasjoner den 14. januar. Samlingen var en oppfølging av det nylig avsluttede forskningsprosjektet «The Human Side of digitalization and the future of work». NTNU Ålesund har vært forskningsansvarlig og rapporten fra prosjektet er nå tilgjengelig på her. Prosjektet har vært støttet av de regionale næringsklyngene, Møre og Romsdal Fylkeskommune  og Sparebanken Møre.

Mye vil endre seg

Hvordan vil fremtidens talenter velge arbeidsgiver og hvordan vil arbeidsdagen deres egentlig være? Det er mye som vil endre seg, men en ting er sikkert: Ledere og bedrifter må gjøre mer for å tiltrekke seg de beste!

Tilbakemeldingene fra dette prosjektet gir klare anbefalinger om å forsterke innsatsen og bygge robuste strategier for å 

tiltrekke, utvikle og beholde medarbeidere og ledere.  

For dette fagområdet, som for andre strategiske områder i virksomhetene ligger hovedansvaret hos eiere og ledere. En fornyet satsing på lederutvikling i regionen er en fellesutfordring som bør løftes i fellesskap, på tvers av bransjer og med samarbeid mellom privat og offentlig sektor. 

Etablerer regional arbeidsgruppe

ÅKP har tatt initiativ til å etablere en regional arbeidsgruppe, som skal trekke sammen verdiene fra ulike satsninger fra næringslivet selv, fra ulike organisasjoner, kommuner og akademia.

Målet med samarbeidet er å finne synergier å utvikle en ny regional læringsagenda for ledere, yngre og etablerte.